Netrit

W odróżnieniu od "bezpłatnych" programów, które można odnaleźć w sieci, nie posiadamy kosztów ukrytych. Cena podstawowa daje dostęp jednej osobie do pełnej funkcjonalności programu (poza wysyłką SMS), w szczególności:

  • korzystania ze wszystkich pomocniczych, aktualizowanych baz danych (leków, refundacji, kodów pocztowych, ICD9 i ICD10)
  • aktualizacji oprogramowania do obowiązujących przepisów
  • przydatnych szablonów wydruków (recepty, rachunki, zalecenia, skierowania, zaświadczenia)
  usługa miesięcznie rocznie
Okres testowy za darmo -
Licencja za korzystanie z programu (1 lekarz) 45 PLN 500PLN
485 PLN
Stanowisko rejestratora dla jednego lekarza 25 PLN 280 PLN
Dostęp rejestratora do kolejnej bazy/lekarza 10 PLN 100 PLN
Pakiet 1000 SMS 150 PLN (15gr/SMS)
95PLN (9,5gr/SMS)
Wprowadzenia nowego szablonu na podstawie dostarczonego przykładu (pocztą/mailem) 50 PLN / strona
Import danych z innego programu do uzgodnienia

Import danych - cena usługi zależna od dotychczas używanego programu. Nie gwarantujemy, że jesteśmy w stanie zaimportować dane z każdej aplikacji. Skuteczny import przeprowadziliśmy dotychczas z programów: Q-Gabinet 3000 oraz Gabinet firmy Schering.